AGRIMAX – STRESSAFE (STS) ® hibridekkel 

A klímaváltozás következtében új technológia kidolgozása vált szükségessé a kukorica nemesítésben.

Csökkentse a stresszt és kevésbé aggódjon!

Jelentős klímaváltozásnak lehettünk és lehetünk tanúi az elmúlt évtizedektől napjainkig. Ez a tény kiemelt hangsúllyal bír és nagy figyelmet érdemel a jelenkor  kukoricanemesítésében.  A legmagasabb kukorica terméseredmények elérése prioritást élvez minden nemesítőház számára a termésversenyekben szerte a világon. A termékenységi potenciál javítását célzó korszerű genetikai lépések bevezetése mellett szükséges és rendkívül fontos figyelmet fordítani ezen genotípusok stressz-viszonyokkal szembeni toleranciájára is. 

Az AGRIMAX csapatáknak sikerült egy új megközelítést kidolgozni a szelekciós eljárásban, amelynek végeredményeként megszületett az AGRIMAX – STRESSAFE (STS) ®  új generációs hibridcsalád. Ezen hibridek előnye a többivel szemben, hogy jobban tolerálják a növény egész életciklusa során felmerülő összes éghajlati kihívást.

A folyamatban lévő klímaváltozás évjárathatásait 3 éven át – a fajtajelöltség ideje alatt- a vegetációs időkben folyamatosan figyeljük az összes hibridünk esetében. Minden évben elvégzünk számos terepkísérletet, amelyek eredményei alapján eldöntjük , hogy mely hibridek méltók  STRESSAFE (STS) ® címre az  AGRIMAX hibridek  portfóliójából.  Azok a  legjobb eredményt elért kukorica hibridek, amelyek megkapják ezt a kitüntető címet, jobban tolerálják a kedvezőtlen agroökológiai körülményeket és  nagyobb eséllyel tudják kiaknázni teljes genetikai képességük potenciálját. Az új csúcsminőségű hibridek létrehozásához ez az összegyűjtött gazdag információbázis nemcsak annak eldöntésében segít, hogy mely vonalakat használják majd az új kombinációkban, hanem hozzájárul az újonnan kialakított agronómiai szempontból fontos jellemzők javításához is.

Ez a tapasztalat lehetőséget adott az AGRIMAX számára egy új megközelítés kidolgozására a szelekciós eljárásban. A STRESSAFE (STS) ® módszer a vetéstől a betakarításig magában foglalja a kukoricanövény összes fontos agronómiai tulajdonságának megfigyelését és javítását. Ezen hibridek fokozottan tolerálják a stresszes körülményeket, stabil és magas hozammal rendelkeznek szinte minden termesztési körülmény között még elégtelen csapadék és magas léghőmérséklet mellett is. A STRESSAFE (STS) ® jelölést az adott évi teljesítőképessége alapján kaphatja meg az adott hibrid. Ezt a döntést különféle termőhelyi vizsgálatokra és a terméseredményekre alapozzuk számos helyszínen végzett információgyűjtés alapján.. Az STS ® nem jelent örökös státuszt az adott hibrid esetében, tehát nem elegendő egyszer megszerezni meg is kell tudni tartani azt. Tehát előfordulhat, hogy egy hibrid megszerzi vagy elveszíti a jelzés viselésének kiváltságát ha az adott évben jobb vagy rosszabb teljesítményt mutat, mint a többi AGRIMAX kukorica hibrid.

 

 

STRESSAFFE (STS) ® jelöléssel ellátott hibridek biztosítják a teljesítőképesség genetikai potenciáljának maximális megőrzését  kedvezőtlen termesztési feltételek esetén is!

A kukorica fejlődési szakaszai négy fázisra oszthatók, amelyek minden agronómiai jellemző szempontjából fontosak és lényegében meghatározzák magát a hozamot: 

  1. KELÉS FÁZISA 

A kukoricanövény fejlődése akkor kezdődik, amikor a földbe helyezett vetőmag érintkezésbe kerül a talaj nedvességével. Ezután a mag „duzzadni” kezd, így megkezdődik a kelés aktiválása, és egy új, jövőbeli növény kezdi meg fenológiai fejlődését.

Fejlődési ciklus – fázis a vetéstől a 4. levél megjelenéséig

A kukorica termofil növény, és a megfelelő fejlődéshez a vetés pillanatától kezdve hőre van szüksége. A „tényleges hőmérséklet” kifejezés 10 ° C feletti hőmérsékletre utal, amelyet arra a határértékre tekintenek, amely alatt a növény megfelelő fejlődése megáll vagy akadályoztatva van. A hatékony hőmérséklet hiánya a kelési fázisban rendkívül fontos a hibrid terméspotenciáljának későbbi megnyilvánulásához. A jövőbeni termés kialakulása már a magcsírázás megindulásakor megkezdődik, és a talajfelszínre kerülés első napjaiban folytatódik.

Az STS ® hibridek gyökérzete jobban tolerálja a hőhiányt, ami biztosítja a kiegyensúlyozott fejlődését és növekedését

Ha a gyökérzet elégtelen talajhőmérséklet esetén kevésbé tud differenciálódni, a növény kezdeti fejlődése akadályoztatva van, csökkent levéltömeget tud fejleszteni, a képződő csövek rövidülnek és a szemsorok száma is kevesebb lesz, továbbá a címer is csökkent értékkel bír. Mindez együttesen a fejlődés későbbi fázisaiban nyilvánul meg ugyan, de a fejletlen gyökérrendszer kisebb növénymagasságot és kisebb levélfelületet biztosítva közvetlenül befolyásolja a növényt azon képességében, hogy ellenálljon a stresszes körülményeknek, például nedvességhiánynak vagy extrém hőmérsékletnek. Tehát  azon genotípusokat helyezzük előtérbe a vizsgálat eredményeként, amelyek jobban tolerálják a hideghatást és könnyebben viselik a hiányosságokat.a tényleges talajhőmérsékletet illetően . Ezt a gyakorlatban az egyes genotípusok gondosan megtervezett vetési ütemezésével, valamint a talajhőmérséklet 1-1C fokkal történő változtatásával végzett korai fejlődési erély vizsgálatokkal érik el  Követjük a növény későbbi fejlődését, a gyökérrendszertől a vegetatív részéig. A további szelekciós folyamatokhoz csak azon genotípusokat hagyjuk versenyben, amelyekben a leggyorsabban alakult ki az erős elsődleges gyökér, amely a jövőben egy robusztusabban fejlett gyökérrendszert garantál. Az AGRIMAX  megelégedettséggel mondhatja el, hogy számos különböző genotipust tartalmazó genetikai bázissal rendelkezik, amely jelentős toleranciát mutat a kedvezőtlen környezeti feltételekkel szemben.

  1. VEGETÁCIÓS FÁZIS

Az első állandó levelek megjelenése után azonnal elkezdődik a kukorica növény nagyon intenzív fejlődése mind a föld alatti, mind a föld feletti szegmensben. Döntő jelentőségű az erős és működőképes gyökérzet kialakítása, mert csak a jól elágazó gyökérzet biztosítja a növény talajhoz rögzítését, stabilitását, valamint a talajból a víz és tápanyagok hatékony ellátását a teljes vegetációs időszak alatt.

STRESSAFE (STS) ® módszere a gyökérfejlődés folyamatának figyelemmel kísérésével lehetővé teszi számunkra, hogy felismerjük azokat a géneket, amelyek hozzájárulnak a stressztolerancia növeléséhez. Az erős gyökérrendszer mellett a STRESSAFE (STS) ® hibridek esetén nagyon fontos szempont az aszimilációt biztosító levélfelület nagysága, amely a termésképzés szintén nélkülözhetetlen feltétele. A szelekció kiterjed tehát a vegetatív részek vizsgálatára is.Ez a növény sajátos architektúráját, az ízközök méretét, a levél függőleges vagy szétterülő helyzetét, a levelek alakját és számát, különösen a cső vagy csövek felett elhelyezkedőkét elemzi. Legfontosabb a fotoszintézisben aktív szerepet betöltő levelek elhelyezkedése és száma. Az első cső alatti levelek a vegetációs idő előrehaladtával fokozatosan leszáradnak, ezért az (STS) ®  hibridek kiválasztásakor nagy figyelmet fordítunk a cső feletti levéltömeg analízisére

 Az (STS) ® jelet viselő  AGRIMAX hibridek magasabb számú, felálló, fotoszintézisben aktív levéllel rendelkeznek a többi hibridhez képest. Mindez azért lényeges,mivel vizsgálataink igazolták azt a tényt, hogy a felálló levelek jobb fotoszintetikus aktivitást tesznek lehetővé kisebb párologtatás mellett, mint a szétterülő levélzettel rendelkezők.

A levelek kevésbé szétterülő helyzete következtében az STS ® kukoricahibridek hatékonyabban hasznosítják a napenergiát.

A levelek ezen helyzete és tájolása lehetővé teszi, hogy a napfény a 90 ° -hoz legközelebb eső szögben érje a növényt, így a napenergia maximális felhasználására törekszünk a nap folyamán. Ez a tényező nagyobb tőszámhasználatot is jelenthet intenzívebb technológiát alkalmazó gazdák számára, amely az egyéb termesztési feltétel megléte esetén természetesen terméstöbbletet eredményezhet.. A nagyobb levélfelület tehát közvetlenül befolyásolja a fotoszintézis fokozott intenzitását és ezáltal az asszimilált anyagok mennyiségét. Ezt a két paramétert az úgynevezett LAI  mutatóval fejezhetjük ki, amely a felület és az asszimilált anyag mennyisége közötti kapcsolatot jelöli. Úgy vélik, hogy a kukorica optimális értéke 6 (ami azt jelenti, hogy 1 ha területre vetítva legalább 6 hektárnyi levélfelület szükséges).

  1. VIRÁGZÁS FÁZISA 

A kifejlett növény, készen áll fejlődése legérzékenyebb szakaszának, a virágzás időszakának átélésére. Ez az időszak hazánkban az alkalmazott kukorica hibridjeink 80-85%-ánál július hónapban következik be, amikor gyakran igen magas napi átlaghőmérséklet párosul az alacsony páratartalommal. A pollenszórás időszaka, a bibe fogadóképessége és annak időintervalluma  összhangban kell álljon a sikeres megtermékenyüléshez, amelyet a növény általános állapota, a növényegészségügyi helyzete is befolyásol  . Ezért a beporzási folyamat az egyik legkritikusabb időszak a növény fejlődésében. AGRIMAX – STRESSAFE (STS) ®a hibridek kifejezetten magas sejtnyomással rendelkeznek a jól fejlett, nagy tömegű gyökérzetnek köszönhetően , ami erősen meghatározó a bibe- és pollenszemek vitalitása szempontjából. Míg a cső szemsorainak számát elsősorban a genetikai potenciál határozza meg, addig az egyes csöveken ténylegesen bekötődő magok számát a beporzás sikere szabja meg. A pollen a portokból kiszabadulva rendkívül érzékeny. Vizsgálatok igazolták a pollenek számának és vitalitásának csökkenését 30 o C vagy azt meghaladó léghőmérsékleten, ami az egyéb tényezőktől függően akár 50-60%-os pollenszámcsökkenést is eredményezhet..

A megporzás sikertelensége tehát termésveszteséget eredményez.  Ezen nemkívánatos jelenség elkerülése érdekében az AGRIMAX – STRESSAFE (STS) ® hibridek esetében a portok nyílásának és a bibe megjelenésének ideje szinkronizálásra került . Ez egy mérőszámmal jellemezhető, amely Anthesis-Silking-Interval (ASI) néven ismert,  

Az AGRIMAX – STRESSAFE (STS) ® hibridek vizsgálatakor megállapíthatjuk, hogy a címer takarólevelekből történő kibújásával egyidőben a fő szálon elhelyezkedő portokok is nyitnak. Mire az első bibeszálak előbukkannak és készen állnak a pollen befogadására az biztonsággal rendelkezésre álljon. Az (STS) ® hibridek bőséges pollenadók, amely szintén csökkenti a kedvezőtlen megtermékenyítés kockázatát.

  1. ÉRÉSI FÁZIS

A fenológiai fejlődés ezen többlépcsős szakaszában az AGRIMAX – STRESSAFE (STS) ® kukorica hibridek képesek a fejlett gyökérzet, az erektikus, széles levélzet, az elasztikus, de stabil szár, a biztonságos csőképzés és pollenszórás előnyeit ötvözve magas tápanyagbeépülési szintet biztosítani a magképzéshez..Ezen hibridcsoport tagjai képesek ellenállni a kedvezőtlen agroökológiai körülményeknek, amely a többi hibridhez képest magasabb stressztűrésükben nyilvánul meg. Ennek záloga, hogy az adott hibrid milyen mértékben képes „kontrollálni” az evaporációt (a levél sztómáin keresztüli túlzott vízveszteséget). Az (STS) ® hibridekkel az azonos FAO csoportba tartozó hibridekhez képest nem öntözött körülmények között–évjárattól függően-12-40% terméstöbblet érhető el, amit a levélen keresztüli kipárolgás lényegesen jobb szabályozóképességével magyarázunk. Ezen túlmenően a gyökérzetnek szintén meghatározó szerepe van az érés időszakában is. A mélyre hatolt, nagy tömegű bolyt a szárazságban repedezett, levegőssé váló talaj mélyebb rétegeibe eljutva biztosítani képes a növény stabilitása mellett az érés folyamatához még szükséges inputot, amely meghatározó a mag fajsúlyának kialakulásához. A magba való tápanyagbeépülést követően a teljesérés szakaszában megindul a szemek vízvesztése, amely szintén mérhető paraméter. A gazdák számára a hibrid vízleadó képessége sok esetben egy csapadékosabb októberben a haszon záloga. Az (STS) ® hibridek érési folyamatában a maghéj keményedési folyamata és a szemek csöveken történő „megengedése” révén képesek az intenzívebb vízleadásra. Az  AGRIMAX – STRESSAFE (STS) ® csoport hibridjei ezt a pozitív megkülönböztető jelölést a több évig tartó vizsgálati időszakban és a köztermesztésbe kerülésüket követő év(ek)ben is a vizsgálati szempontok maximális teljesítésével nyerték el és évről évre képesek azt megőrizni.

Hibridajánlatunk

 

DIMANA

FAO 300

 

AZ ÚJDONSÁG EREJÉVEL

 

A STRESSAFE (STS) ® generáció legújabb hibridje, azon termelők részére, akik intenzív körülmények biztosítása mellett, korán lekerülő, TOP hozam elérését célozzák meg és ezt egy magas genetikai képességű, évjáratstabil, továbbá kifogástalan vízleadású hibriddel kívánják elérni.

  • Csöve hengeres, tetszetős, fajsúlyos, 18 szemsorral. Jól beágyazott, de érés idején lazuló, mélysárga magokat fejleszt. A flexibilis cső kiváló szem- csutka arányt biztosít. Gyors vízleadása révén szárítás nélküli korai betakarítása lehet.
  • A szára elasztikus, erős, ellenáll a manapság igen gyakori viharos szeleknek.  Mélyre hatoló és gazdagon elágazó gyökérzete révén stabilitása kifogástalan, továbbá biztosítja az STS hibridekre jellemző kimagasló aszály- és stressztűrő képességet. 
  • Talajra kevésbé igényes, az intenzívebb gazdálkodást folytató gazdák számára bármely termőhelyre ajánlott. Az öntözést magas hozammal hálálja meg.
  • Toleráns minden kukorica betegséggel szemben.
  • Javasolt tőszám: intenzív körülményekben76e termőtő/ha, egyébként 68e/ha.

RABINA

 

(FAO 400)

 

„A JOLLY JOKER HIBRID”

Korai vethetősége és gyors kezdeti fejlődése az idei évben is előnyösen befolyásolta az elért eredményeit. A Rabina az előző évekhez hasonlóan 2020-ban is számos termőhelyen megmutatta, hogy méltó versenytársa a középérésű csoportban favorizált hibrideknek, ár-érték arányát tekintve pedig felülmúlja döntő többségüket.